ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรข้อมูลมัลติมีเดียอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง วันทนีย์ พันธชาติ
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000053
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 12
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หัวข้อบรรยาย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10