ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ระบบข้อมูลสำหรับนักบริหารอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง free
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000077
เลข ISBN 01000077
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 130
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด Determining Current Carraying Capacity In Special Applications
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10