ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงใน ภูฐานอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง โซนัม จิ๊กมี
สำนักพิมพ์ ม.หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง การลงทุน
รหัสหนังสือ­ 09000001
เลข ISBN 9746775774
ปีที่นำเข้า 2015-08-04
จำนวนหน้า 151
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ศึกษาหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงใน ภูฐาน ศึกษาศักยภาพในการเพิ่มการดึงดูดการลงทุนทางตรงในภูฐาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10