ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> กรณีการศึกษาการจัดระบบยานพาหนะ กระบวนการให้บริการ และการจองยานพาหนะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 4.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิปปวิชญ์ เปาะศิริ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000003
เลข ISBN 00000000
ปีที่นำเข้า 2015-08-06
จำนวนหน้า 98
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด กรณีการศึกษาการจัดระบบยานพาหนะ กระบวนการให้บริการ และการจองยานพาหนะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10