ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นิภาวรรณ ชนะจิตร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000004
เลข ISBN 00000000
ปีที่นำเข้า 2015-08-27
จำนวนหน้า 41
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10