ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ปีเพาะปลูก 2534/35



อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พรรณี สัมฤทธิ์มีผล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000006
เลข ISBN 0000000
ปีที่นำเข้า 2015-11-20
จำนวนหน้า 93
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศทั้งในด้านความต้องการใช้ภายในประเทศ ปัจจัยผลิตข้าวโพดพิจารณาความแตกต่างของต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวโพดของเกษตกรที่ใช้พันธุ์ลูกผสมและพันธุ์สุวรรณ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10