ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระจุกตัวของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จิรวุฒิ ทองสาลี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 09000007
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 135
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระจุกตัวของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10