ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเชื่อแก่ภาคเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงษ์ประยูร เติมเตชาติพงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000008
เลข ISBN  974-677-017-9
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 176
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเชื่อแก่ภาคเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10