ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> The Impact of the asean free trade area on the cement industry in Thailand
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง Rungrong Israngkul Na Ayuthaya
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000009
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 90
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด The Impact of the asean free trade area on the cement industry in Thailand
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10