ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ในอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูเพาะปลูก 2536/37อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชวาล ชุติญาณวีรกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000010
เลข ISBN  974-677-022-5
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 128
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ในอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูเพาะปลูก 2536/37
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10