ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> ข้าวโพด จำแนกตามสายพันธุ์ ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ฤดูเพาะปลูก 2534/35อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมศักดิ์ กิติรัตน์ตระการ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000011
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 128
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ข้าวโพด จำแนกตามสายพันธุ์ ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ฤดูเพาะปลูก 2534/35
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10