ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ของคนไทย ข้อสังเกตด้านรายได้ของรัฐจากอุตสาหกรรมบุหรี่ และผลกระทบจากนโยบายการเปิดตลาดบุหรี่เสรีอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อัญชลี วสุนธราภิวัฒก์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000014
เลข ISBN  974-677-031-4
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 133
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ของคนไทย ข้อสังเกตด้านรายได้ของรัฐจากอุตสาหกรรมบุหรี่ และผลกระทบจากนโยบายการเปิดตลาดบุหรี่เสรี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10