ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> เศรษฐกิจการผลิต ปลานิล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, 2536อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงษ์สวัสดิ์ ชีวเสถียรชัย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000015
เลข ISBN 974-677-030-6
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 110
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด เศรษฐกิจการผลิต ปลานิล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, 2536
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10