ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปทานอ้อยในประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมฤดี สุนันท์สถาพร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000016
เลข ISBN 974-677-029-2
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 140
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปทานอ้อยในประเทศไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10