ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กิจจา ฉิมพาลี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000017
เลข ISBN  974-677-041-1
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 87
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10