ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษาปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปวิท วิชชุลดา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000018
เลข ISBN 974-677-046-2
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 112
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10