ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> โอกาสทางการตลาดของร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิเชษฐ์ อนันตเวทย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000020
เลข ISBN 974-677-0590-4
ปีที่นำเข้า 2015-11-25
จำนวนหน้า 166
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด โอกาสทางการตลาดของร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10