ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค
รหัสหนังสือ­ 09000058
เลข ISBN 974-331-604-
ปีที่นำเข้า 2015-12-03
จำนวนหน้า 187
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การวิจะัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารการตลาด ณ.จุดขายและเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ณ.จุขายต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10