ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษาความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีต่องบการเงินบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อัจรีย์ วุฒิเจริญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง นักลงทุน
รหัสหนังสือ­ 09000103
เลข ISBN 00000000
ปีที่นำเข้า 2015-12-15
จำนวนหน้า 148
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 เป็นผลทำให้เกิดการชะลอตัวด้านการลงทุนในกตลาดทุน ทำให้มูลค่าการซื้อขาย หลักทรพย์ของตลาดหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ลดลงได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10