ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> ความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างการส่งออกและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พิสุทธ์ ตติรัตน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมการส่งออก- ไทย.
รหัสหนังสือ­ 09000307
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-02-11
จำนวนหน้า 99
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างการส่งออกและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10