ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์พลาสติก กรณีศึกษาบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัดอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นิศาชล กาญจนวิกัติ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09001437
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2016-04-25
จำนวนหน้า 226
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10