ภาษาไทย | English


ชนิดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
รายการหนังสือ : 1648 รายการ

 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
"พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (คอลลาเจน) กรณีศึกษา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ "
ณัฐพร เกียรติภักดี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคชาเขียวพร้อมดื่ม โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ภูมิพัฒน์ อย่างวิศิษฎ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
10.7.100.10